آزمون تخصص پزشکی TUS

این آزمون هر ساله در دو نوبت در ماه های آوریل و سپتامبر براي متقاضيان تحصيل در رشته هاي پزشكي در دانشگاه هاي تركيه  

در شهر آنكارا برگزار می شود و از دو قسمت آزمون زبان خارجی TUSو آزمون علمی تشكیل شده است. هدف از آزمون زبان خارجی انتخاب داوطلبین واجد شرایط برای شركت در آزمون علمی است. در آزمون زبان خارجی دانشجو می با یست از ۱۰۰ امتیاز حداقل ۶۰ امتیاز كسب كند و گر نه حق ورود به آزمون علمی را نخواهد داشت.

آزمون زبان خارجی:

آزمون زبان خارجی به دو گروه تقسیم می شود:                                                              

گروه اول. انگلیسی .فرانسه. آلمانی

گروه دوم.اسپانیولی.ایتالیایی.روسی

آزمون گروه اول بصورت تستی وگروه دوم بصورت تشریحی برگزار می شود و داوطلب میتوا ند یكی از ۶ زبان خارجی را جهت آزمون انتخاب كند. درآزمون گروه اول متن ها یی به یكی از زبانهای انگلیسی فرانسه یا آلمانی / بسته به ترجیح دانشجو/ تنظیم شده است كه پرسشهایی در قالب در مطلب بصورت تستی وبه زبان تركی ارایه شده اند .در آزمون گروه دوم متنی متشكل از حدود ۲۰۰ كلمه به یكی از زبانهای اسپانیولی ایتالیایی یا روسی ارائه میشود كه داوطلب باید آنرا به زبان تركی ترجمه كند .

قبولی این مرحله تا دو سال اعتبار دارد .چنانكه دانشجویی دراین امتحان حد نصاب قبولی را كسب كند جهت ورود به آزمون علمی تا دوسال از شركت در آزمون زبان معاف می باشد .

آزمون علمی:

هدف از آزمون علمی انتخاب دانشجویان واجد شرایط جهت ورود به دوره دستیاری در تخصص های مختلف پزشكی میباشد وبصورت تستی برگزار می شود .

این آزمون حاوی ۳ گروه سوال می باشد .

  1. تستهای علوم پایه پزشكی نوع اول TTBT. 1
  2. تستهای علوم پایه پزشكی نوع دوم TTBT. 2
  3. تستهای كلینیك KTBT

دانشجویان فارغ التحصیل از دانشكده پزشكی به سوالات TTBT .1 KTBT جواب خواهند داد و دانشجویان فارغ اتحصیل از دیگر دانشكده ها سوالات TTBT .1 TTBT.2 را جواب خواهند دا د .

TTBT .1

بیوشیمی ۲۰%، میكروبیولوژی ۲۰%، پاتولوژی ۲۰%، فارماكولوژی ۲۰%، آناتومی ۱۰%، فیزیولوژی ۶%، جنین شناسی و بافت شناسی ۴%

TTBT.2

بیوشیمی ۴۵%، میكروبیولوژی ۴۵%، فیزیولوژی ۵%، جنین شناسی وبافت شناسی ۵%

KTBT

داخلی ۳۰%، كودكان ۳۰%، جراحی ۲۵%، زنان و مامایی ۱۵%

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه