آزمون (DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı

آزمون (DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı مانند TUS امتحانی است که از دانشجویان دندانپزشکی

جهت تعیین تخصص خود در بخش دندانپزشکی اخذ میگردد. دانشجویان میتوانند با اخذ این مدرک در بخشهای دهان، جراحی صورت و فک، رادیولوژی دهان، صورت و فک، ارتودونسی، پدودونتی، پریودونتولوژی و معالجه دندان تخصص خود را بگیرند. البته داشتن مدرک ALES و KPDS و گذراندن مصاحبه حضوری از ملزمات شرکت در امتحان DUS میباشد.

این امتحان هر سال دوبار و در ماههای آوریل و سپتامبر برگزار میگردد. در سه مرکز آنکارا، استانبول و ازمیر به طور همزمان برگزار میگردد. سوالات امتحان DUS نیز از طرف ÖSYM تهیه میشود و تعداد پذیرفتگان در امتحان DUS نیز همزمان با اعلام نتایج دانشگاه ها، توسط وزارت بهداشت ترکیه اعلام میگردد.

اگرچه در مورد نوع سوالات به صورت دقیق صرفا زمانیکه امتحان انجام شود میتوان نظر داد، اما به صورت عموم این امتحان شامل ۲۰۰ سوال در دو بخش، سوالات اساسی و سوالات کلینیک میباشد و سوالات کلینیک شامل موضوعات مرتبط با دندانپزشکی است. در حدود ۸۰ سوال درباره اطلاعات بیمارستانی دندانپزشکی و ۴۰ سوال درباره اطلاعات اساسی و پایه دندانپزشکی است و سایر سوالات نیز درباره پزشکی و سایر بخش های دندانپزشکی میباشد.

جدول زیر نمونه ای از نوع ،تعداد و نمرات سوالات امتحان DUS میباشد.

Untitled

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه