آغاز دوره ارتباط تجاری آنتالیا و تبریز

گروهی ۳۰ نفره از بازرگان و صنعتگران سازمان صنعت و معدن تبریز با صنعتگران و تولیدکنندگان ترک در آنتالیا

دیدار کردند و این قدم پل تجاری بین آنتالیا و تبریز خواهد بود. 

در چارچوب برنامه ای که از طرف سازمان صنعت و معدن تبریز ترتیب داده شده است، ۳۰ بازرگان تبریزی به آنتالیا آمده و با صنعتگران و تولیدکنندگان ترکیه دیدار کردند. در این برنامه چهار روزه بازرگانان ایرانی با ۲۶۸ صنعتگر ترک دیدار مستقیم انجام دادند.

علی بهار، مدیر منطقه صنعتی آنتالیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین دیدار با هیئت ایرانی را در ماه ژوئن انجام دادیم، تمام محصولات تولیدی خود را به شرکت های هم راستا معرفی کردیم. در این زمینه فعالیت بسیار جامعی انجام دادیم و توافق های بسیار مهمی انجام گرفت.

وی افزود: “در پایان دیدار ۲۴ شرکت به توافق رسیدند، تلاش های ما در راستای گسترش همکاری ادامه دارد. رابطه ما با صنعتگران و بازرگانان ایرانی بر پایه دوستی استوار است.

برای برگزاری مرحله سوم این دیدارها ما به تبریز خواهیم رفت و روابط تجاری خود را گسترش خواهیم داد. در سفری که به تبریز انجام خواهیم داد، روابط تجاری را تقویت و بازار جدید برای خود ایجاد خواهیم کرد. شرکت و بازرگانان ایرانی علاقه زیادی به محصولات و برندهای ترکیه دارند.

 

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

آنتالیا

بازرگان تبریزی

مدیر منطقه صنعتی آنتالیا

روابط تجاری ایران و ترکیه