آنچه در مورد حواله پول به ترکیه باید بدانیم!

بعد از شروع شدن تحریم های بین المللی علیه ایران و بانک مرکزی ایران و قطع شدن ارتباط بانک مرکزی ایران

با دنیا مشکل بزرگی برای ادامه تجارت و حواله های مربوط به آن به وجود آمد و باعث شد تا کار حواله پول به ترکیه و یا ایران بسیار سخت شود. این امر باعث شد تا کار حواله پول به صرافی ها واگذار شود تا بدون جا به جا کردن پول، حواله صورت گیرد. هر چند در اوایل شروع این موضوع اکثرا صرافی های بزرگ قادر به انجام این کار بودند ولی در حال حاضر افراد زیادی مشغول به این کار هستند و میزان تخلف و کلاه برداری ها بیشتر شده. عملا کار حواله مجازی پول وابسته به اعتماد است چون فردی که اعلام می کند این کار را انجام می دهد، شماره حسابی مربوط به شخصی که را در ایران در اختیار شما قرار می دهد از شما میخواهد معادل پولی که در ترکیه می خواهید دریافت کنید را به صورت ریالی به آن حساب واریز کنید تا معادل ارزی آن را به صورت نقدی در ترکیه دریافت کنید که در صورت قصد فرد برای کلاه برداری کاری از شما بر نمی آید. 

نکته دیگری که بسیار رایج است و می تواند برای شما مشکل زیادی در بر داشته باشد این است که وقتی شما وجه را به حساب شخص در ایران واریز می کنید و در ترکیه تحویل میگیرید، در هنگام دریافت پول از شما قبضی دریافت می کنند مبنی بر اینکه شما این پول را دریافت کرده اید و به امری عادی در بین همه تبدیل شده ولی باید توجه داشته باشید قبضی که شما و یا فردی که فرستاده اید برای شما پول را تحویل بگیرد امضا می کنید بار حقوقی بسیار سنگینی دارد و به معنی قرض کردن این پول از فردی که به شما پول را تحویل می دهد، می باشد. در صورتی که قبضی که شما امضا کرده اید به دادگاه ابراز شود شما محکوم به پرداخت پولی که دریافت کرده اید می شوید و اثبات اینکه شما این پول را به عنوان حواله ای که از ایران فرستاده شده گرفته اید، بسیار سخت و غیر ممکن می باشد.

به طور کلی به تمام کسانی که قصد انجام حواله به ترکیه را دارند توصیه میشود که با افراد معتمد در این موضوع کار کنند و در هنگام دریافت وجه به هیچ وجه برگه ای را امضا نکنید.