آيزانويي Aızanoı شهر روانشناسی باستان

در کشور ترکیه بقایای روم باستان در هر گوشه و کنار دیده میشود

که هر کدام درازها و داستانهای کهنی در خود نهفته اند که دارای روایات بسیار هستند. شهر آيزانويي Aızanoı شهری زیبا و باستانی است که آن را شهر روانشناسی در زمان روم باستان نام نهادند در ۵۷ كيلومتري مركز شهر كوتاهيا واقع است.

که اين شهر را در دوران اوليه بيزانس مركز روانشناسي در دنیا می خواندند. این شهر شهری بسیار ثروتمند بود، شهر آيزانويي Aızanoı در دوران امپراتوري روم باستان از طریق صنعت پشم بافي و شراب سازي توسعه بسیاری یافت و به ثروت بسیار زیادی دست یافت. اولين حفاريهاي علمي در آيزانوئي به سال ۱۹۲۶ از طرف انستيتو آركئولوزي (باستانشناسي) آلمان صورت گرفت. در شهر آيزانويي Aızanoı  مهمترين بناي باستانی مقبره زئوس است. اين بنا به دلیل معماري خاص در منطقه آنادولو يا سرزمین آناتولی بي همتاست. امروزه گالريها و بازراچه ها در زير باغچه هاي حياط ها نظير يك رويا پا برجاست. در باغچه مقبره سنگ هاي مزارها كه هر كدام به شكل …. و كوره طراحي شده اند توجه بازيد كنندگان را به خود جلب مي كنند. اسم مقبره قهرمان افسانه اي بنام آزان از بهم پيوستن پري آبها اراتو و خانه افسانه اي پادشاه آدكاس بوجود آمده و درطول زمان به آيزانو تغيير يافته است.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

کشور ترکیه

بقایای روم باستان در ترکیه کنونی

شهر آيزانويي Aızanoı

شهر كوتاهيا

سرزمین آناتولی