اجرای پروژه حمایت از حیوانات خیابانی توسط دانشجویان

دانشجویان دانشگاه Bülent Ecevit در شهر آلاپلی، برای حیوانات خیابانی در سطح شهر “نقاط تهیه غذا” ایجاد کردند.

دانشجویان سال دوم رشته بانکداری این دانشگاه با همکاری شهرداری آلپالی و اشتراک پروژه خدمات اجتماعی این شهرداری در بخشهای مختلف شهر الپالی “نقاط تهیه غذا” برای حیوانات خیابانی ایجاد کردند. به گفته دانشجویان، هدف از ایجاد این نقاط در سطح شهر، حمایت و تهیه غذا برای حیوانات بی پناهی هست که با نزدیک شدن فصل سرما امکان تهیه غذا برایشان سخت و دشوار میشود. در این “نقاط تهیه غذا” هر شب غذا و آب توسط دانشجویان و همچنین شهرداری آلپالی گذاشته میشود و به این ترتیب در طول فصل زمستان اگر حیوانات خیابانی نیاز به غذا و یا آب پیدا کنند میتوانند از این نقاط بدست بیاورند. این دانشجویان امیدوارند که با کمک سایر اقشار جامعه، این پروژه به صورت قوی و همگانی در سطح شهر اجرا شود و حتی به شهرهای دیگر ترکیه نیز گسترش یابد.

 مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه