استقبال اتباع خارجی‌ از خرید خانه در استانبول

اتباع خارجی با خریدن ۱۴۷۸ خانه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ بار دیگر خرید مسکن در استانبول را به دیگر شهرهای ترکیه ترجیح دادند. بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه، بیش از یک سوم از   ۴۲۷۰ باب منزل مسکونی که طی سه ماهه اول  ۲۰۱۷ از سوی اتباع خارجی در ترکیه خریداری شده، مربوط به استانبول است. در سه ماهه اول سال جاری اتباع خارجی   ۱۴۷۸ باب منزل مسکونی در استانبول خریده اند. بدین ترتیب استانبول به تنهایی  ۳۵ درصد از آمار خرید منزل مسکونی از سوی اتباع خارجی در ترکیه را در اختیار داشته است.  آنتالیا در سه ماهه اول امسال با فروش  ۸۵۶ باب منزل مسکونی به اتباع خارجی در رتبه دوم و بورسا با ۳۸۰، یالوا ۲۱۲ و آنکارا ۲۰۴ باب منزل مسکونی در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه