اسکار در رستوران جا ماند

لئوناردو دى كاپريو اسكار خود را در رستوران جا گذاشتلئوناردو دی کاپریو هنرپیشه آمریکایی که به عنوان بهترین نقش مرد جایزه اسکار را دریافت کرد، جایزه اسکارش را در رستورانی فراموش کرد. در یکی از سایتهای اینترنتی، ویدئویی منتشر شد که در آن دی کاپریو پیروزی خود را در رستورانی جشن گرفت. او در رستوران، سیگار الکترونیکی در دست داشت و هنگامی که سوار لیموزین شد، فردی دوان دوان اسکار او را برایش آورد که احتمالا آن را در رستوران جا گذاشته بود. دی کاپریو درخواست کرد که اسکار را به شخصی که در صندلی جلویی خودرو نشسته بود بدهند.