اسکان و خوابگاه برای دانشجویان خارجی در ترکیه

یکی از مهمترین مسائل برای هر دانشجو، محل اقامت او میباشد. معمولا انتخاب محل اقامت درست و مناسب کاری بسیار سخت

و حساس است و هر جایی که برای سکونت انتخاب میگردد باید از نگاه قیمت، کیفیت، امنیت و امکانات رفاهی در سطح مناسبی باشد، تا دانشجو در طول دوره تحصیل خود با فراغ بال بتواند تحصیلات خود را با ارامش تکمیل کند. معمولا در شهرهای بزرگ دانشجویان مجبور هستند تا محل اقامت خود را نزدیک به دانشگاه خود انتخاب کنند تا هم از نگاه زمانی و هم مالی دچار مشکل نشوند. دانشجویان خارجی در ترکیه برای محل اقامت خود دو انتخاب دارند، خوابگاه و یا خانه خصوصی. در نزدیکی اکثر دانشگاه ها خوابگاههای مختلفی هستند که خدمات اقامتی را برای دانشجویان ارائه میدهند. خوابگاهها نیز خصوصی و دولتی است و معمولا قیمت خوابگاههای دولتی، نظر به خصوصی بسیار پائینتر میباشد. قیمت خوابگاه ها نظر به نوع امکانات، محل و خدماتی که ارائه میدهند متفاوت هست. به طور کلی خوابگاهها درمقابل پولی که ماهانه از دانشجویان میگیرند، شام را نیز به صورت رایگان ارائه میدهند. باید این مسئله را در نظر گرفت که خوابگاه ها دارای قوانین سخت گیرانه ای میباشند و زمان رفت و آمد دانشجویان محدود بوده و در صورت عدم رعایت قوانین با جریمه های مختلف از جمله اخراج از خوابگاه مواجه میشوند. همچنین در هر اتاق خوابگاه بین ۳ تا ۶ و گاهی اوقات تعداد بیشتری همزمان با همدیگر زندگی میکنند.(مخصوصا خوابگاه های دولتی)

انتخاب دوم دانشجویان کرایه اتاق است و دانشجویانی که تحمل فضای خوابگاه و شلوغی و قوانین آن را ندارند، اکثرا اتاقهای شخصی کرایه میکنند. در ترکیه (مخصوصا شهرهای بزرگ) رسم بر این است که معمولا دانشجویان به صورت گروهی یک خانه را کرایه میکنند و اتاقها را بین خود تقسیم میکنند و یا هم یک نفر خانه را کرایه میکند و به افراد مختلف کرایه میدهد. معمولا کرایه این اتاقها شامل هزینه آب، برق، تلفن و اینترنت میباشد. به علت هزینه های بالا دانشجویان نمیتوانند به تنهایی خانه برای خود کرایه کنند و باید به صورت شریکی این کار را انجام دهند. قیمت اتاق شخصی نیز نظر به محل و نوع امکانات متفاوت است.

در اخیر باید یادآور شویم که دانشگاه ها، در بخش امور بین الملل خود به صورت رایگان به تمام دانشجویان خارجی خدمات مشورتی برای کرایه و انتخاب محل زندگی آنها ارائه میدهند و خوشبختانه این امر قسمت زیادی از مشکلات دانشجویان را که برای اولین بار به ترکیه میآیند و با محیط و زبان آشنا نیستند، حل کرده است.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه