اطلاعات درباره چند موزه در استانبول

– موزه کاخ توپکاپی:

آدرس: مدیریت موزه کاخ توپکاپی وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه، سلطان احمد، فاتح / استانبول

تلفن: ۹۰۲۱۲۵۱۲۰۴۸۰+

– موزه های باستان شناسی استانبول:

آدرس:موزه های باستان شناسی استانبول، خیابان علمدار، کوچه سربالایی عثمان حمدی بیگ، ۳۴۱۲۲، گلخانه / فاتح، استانبول

تلفن: ۹۰۲۱۲۵۲۰۷۷۴۰+

– موزه آثار تورک و اسلامی:

آدرس: کوچه آت میدانی، پلاک: ۴۶، کاخ ابراهیم پاشا، سلطان احمد / استانبول

تلفن: ۹۰۲۱۲۵۱۸۱۸۰۵+

– موزه راحمی مصطفی کوچ:

آدرس: خیابان حاسکوی. پلاک ۵٫ حاسکوی ۳۴۴۴۵ – استانبول

تلفن: ۹۰۲۱۲۳۶۹۶۶۰۰+

– موزه پرا:

آدرس: خیابان مشروطیت. پلاک ۶۵٫ تپه باشی ۳۴۴۴۳ – بی اوغلو. استانبول

تلفن: ۹۰۲۱۲۳۳۴۹۹۰۰+

– موزه نظامی:

آدرس: فرماندهی موزه نظامی و سایت فرهنگی، حریبه – شیشلی / استانبول

تلفن: ۹۰۲۱۲۲۳۳۲۷۲۰+

– موزه ساکیپ سابانجی:

آدرس: موزه ساکیپ سابانجی، خیابان ساکیپ سابانجی، پلاک ۴۲، امیرگان ۳۴۴۶۷ استانبول

تلفن: ۹۰۲۱۲۲۷۷۲۰۰+

– موزه سادبرک خانم:

آدرس: خیابان بویوک دره پیاسا پلاک ۲۹ – ۲۷ ساری یر/ استانبول

تلفن: ۱۴= ۹۰۲۱۲۲۴۲۳۸۱۳ +

مجله مرمر,برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه