افزايش روز به روز قيمت ملك در تركيه

بعد از سهولت خرید خانه توسط اتبأع خارجی‌ قیمت خانه به شدت افزایش یافته است.

در آخرین گزارش روزنامه ی حوریت متوسط قیمت یک خانهِ ۱۰۰ متری در استانبول حدود ۳۰۰ هزار لیر است.  بیشترین افزایش قیمت خانه در منطقه ی بشیکتاش (هر متر مربع ۱۰،۶۵۲ لیر ( مشاهده می‌‌شود و منطقه‌های ساریر (هر متر مربع ۷۵۰۰ لیر)، باکر کوی (هر متر مربع ۵۹۱۹ لیر)، کادیکوی (هر متر مربع ۵۷۶۴ لیر)، بی‌اوغلو (هر متر مربع ۵۴۶۹ لیر) و بیکوز )هر متر مربع ۵۴۶٩ لیر ) در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین ارزان‌ترین منطقه‌های استانبول با متوسط قیمت هر متر مربع کمتر از ۲۰۰۰ لیر منطقه‌های ، سیلیوری، اسن یورت، ارناووت کوی، آوجیلار، اسنلر، بیلیک دوزو، گازی عثمان پاشا، سانجاک تپه، سلطان گازی به بیوک چکمجه می‌‌باشند.