افزایش روز افزون دانشجویان خارجی در ترکیه

هر ساله نزدیک به ۵ هزار دانشجو از بورس های تحصیلی ارائه شده از سوی ریاست جوامع خویشاوند و ترک های مقیم خارج از کشور، بهره مند می شوند. ترکیه تبدیل به “پایگاه آموزش” می شود. هر ساله نزدیک به ۵ هزار دانشجو از بورس های تحصیلی ارائه شده از سوی ریاست جوامع خویشاوند و ترک های مقیم خارج از کشور، بهره مند می شوند. در حال حاضر ۱۶ هزار دانشجوی خارجی در حال تحصیل در دانشگاه های ترکیه هستند. بر اساس آمار ریاست جوامع خویشاوند و ترک های مقیم خارج از کشور موسوم به YTB، بورس های ترکیه که امکان تحصیل دانشجویان بین المللی در دانشگاه های دولتی ترکیه را فراهم می کند، تبدیل ترکیه به پایگاه آموزشی در جهان را مورد هدف قرار داده است. هر ساله به هزاران دانشجو از کشورهای مختلف امکان تحصیل در دانشگاه های ترکیه داده می شود. در سال ۲۰۱۱ هشت هزار دانشجو برای دریافت بورس تحصیلی مراجعه کرده بودند. این رقم هرساله افزایش یافته و به ۵۵ هزار و ۱۸۱ دانشجو از ۱۶۵ کشور در سال ۲۰۱۳ ، ۸۱ هزار و ۹۰۶ دانشجو از ۱۷۶ کشور در سال ۲۰۱۴، ۹۴ هزار و ۴۷۳ دانشجو از ۱۷۶ کشور در سال ۲۰۱۵ و ۱۲۰ هزار دانشجو از ۱۷۲ کشور در سال گذشته رسیده است. برای بهره مندی از بورس های ترکیه که تنها شهروندان خارجی می توانند مراجعه کنند، می توان از طریق سایت اینترنتی این سازمان اقدام کرد.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه