افزایش علاقه اوکراینی ها به خرید ملک در ترکیه

بر اساس تحقیقاتی که یک شرکت املاک در ترکیه انجام داده است،

میزان علاقه خرید ملک در خارج از کشور، بین مردم اوکراین به شدت افزایش یافته است و ازین بین علاقه آنها به خرید ملک در ترکیه از همه جا بیشتر بوده است. طبق این تحقیق، اوکراینی ها به طور متوسط در حدود ۶۲ هزار یورو برای خرید خانه صرف کرده اند که این رقم تا ۹۵ هزار یورو افزایش یافته است.

در طول سالیان گذشته، مردم اوکراین و بخصوص شرق اوکراین ، که احتمال مهاجرت را بسیار بالا میدیدند در کشورهای مختلف شروع به خرید خانه کرده اند. امروزه خرید خانه در خارج از کشور توسط اوکراینی ها ۱۸ درصد افزایش یافته است که ازین بین ۴۴ درصد به منظور سرمایه گذاری و کسب منفعت و ۵۶ درصد با هدف زندگی این خانه ها را خریداری کرده اند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده اوکراینی ها در کشورهای ترکیه، اسپانیا، تایلند و قبرس شمالی بیشترین خانه را خریدها ند. در سال ۲۰۱۵ در ترکیه حدود ۶۰۸ ملک به اوکراینی ها فروخته شده است و در بین کشورهایی که اوکراینی ها اقدام به خرید خانه کرده اند در بین ۱۰ کشور اول قرارگرفته است.