افزایش فروش مسکن در ترکیه

فروش مسکن در ترکیه ۴ ممیز ۷ درصد افزایش یافت. در سرتاسر ترکیه در ماه آگوست ۱۲۰ هزار و ۱۹۸ باب خانه به فروش رسید.

موسسه دولتی آمار ترکیه ارقام مربوط به فروش مسکن در ماه آگوست در ترکیه را انتشار داد. بموجب این آمار تعداد خانه هایی که ماه گذشته به فروش رسید، در مقایسه با ماه جولای با قید افزایشی به میزان ۳ ممیز ۷ درصد نسبت به سال گذشته به ۴ ممیز ۷ درصد رسیده است. در آمار فروش مسکن در ترکیه بیشتر سهم با ۱۸ هزار و ۶۹۶ مسکن یعنی ۱۵ ممیز ۶ درصد با استانبول تعلق داشته است. استانبول  را به ترتیب آنکارا با ۱۲ هزار و ۶۳۰ باب آنکارا یعنی ۱۰ ممیز ۵ درصد و ازمیر با ۶ هزار و ۸۳۸ باب یعنی ۵ ممیز ۷ درصد دنبال کردند. فروش مسکن به خارجیان در ماه آگوست در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایشی به میزان ۱۱ ممیز۴ به ۱۶۸۴ رسید. در فروش مسکن به خارجیان استانبول با ۵۲۴ خانه در رده اول ، آنتالیا با ۳۷۶ خانه در رده دوم ، شهرستان یالووا با ۱۰۳ مسکن در رده سوم ، آیدن با ۱۰۱ مسکن در رده چهارم ؛ بورسا با ۱۰۰ مسکن در رده پنجم و ترابزون با ۹۹ خانه در رده ششم جای گرفت. ماه گذشته شهروندان عراقی در ترکیه ۳۱۷ مسکن خریدند. به ترتیب شهروندان عربستان سعودی ۱۹۸ خانه، کویت ۱۳۵ خانه ، روسیه ۹۵ خانه و أفغانستان ۸۱ خانه در ترکیه خریداری کردند.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه