افزایش تعداد ماهواره‌های مخابراتی ترکیه

وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که به زودی تعداد ماهواره‌های مخابراتی کشور به شش مورد خواهد رسید.

جاهد تورحان، وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه اظهار داشت: «در حال حاضر دارای شش ماهواره؛ شامل سه مخابراتی و سه دیدبانی هستیم. به زودی سه ماهواره مخابراتی جدید نیز راه اندازی خواهیم کرد».

وی در ادامه همچنین اعلام کرد:

به زودی ماهواره‌های مخابراتی ترکست-۵A، ترکست-۵B و ترکست-۶B در مدار زمین قرار خواهند گرفت. با پرتاب این سه ماهواره، ترکیه مناقی مانند آسیای میانه،چین، آفریقا و اروپا را پوشش خواهد داد. با راه‌اندازی این ماهواره‌ها، ترکست-۵A و ترکست-۵B نیز در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ وارد مدار زمین خواهند شد».

 

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

وزیر ترابری ترکیه

ماهواره‌های مخابراتی کشور