افزایش مسافرین خصوط هوایی ترکیه

سفرهای هوایی و استفاده از خطوط هوایی ترکیه ده درصد افزایش یافت.

طبق آخرین آمار دریافتی شمار مسافرین خطوط هوایی ترکیه در سال ۲۰۱۸ در مقایسه  به سال قبل با ۱۰ درصد افزایش روبرو شد و حدود به ۷۵٫۲ میلیون نفر رسید. 

میزان مسافرین خارجی با سه پوئن افزایش به ۸۱ درصد و میزان مسافرین داخلی با یک پوئن افزایش به ۸۵ درصد رسید. شمار مسافرین ترانسفر خارجی با افزایشی ۱۲ درصدی قید کرد. در طول سال ۲۰۱۸ سفرهای باری در مقایسه با سال ۲۰۱۷ با ۲۵ درصد افزایش به ۱٫۴ میلیون تن رسید. 

مجله مرمرMarmar magazine برترین مرجع اطلاع رسانی و گردشگری فارسی زبان در کشور ترکیه.

فیسبوک مجله مرمر

پیج مجله مرمر

اینستاگرام مجله مرمر

افزایش مسافرین خصوط هوایی ترکیه

خصوط هوایی ترکیه

مسافرین ترکیه

سفر به ترکیه