افزایش ۲ درصد قیمت ملک در ترکیه در ماه آگوست

بر اساس شاخص سالانه قیمت ملک در ترکیه طی ماه آگوست امسال

در حدود ۲ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارشی که توسط اداره مرکزی اطلاعات و آمار ترکیه ارائه شده است در طی ماه آگوست امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار خانه معامله شده است  که در مقایسه با ماه جولای افزایش ۴۱ درصدی را نشان میدهد.

همچنین در طی این مدت رهن ملک نیز در ترکیه افزایش داشته است، به طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۲ درصد بالا رفته و نزدیک به ۳۶ هزار ملک رهن شده است.