افزایش ۴۲٫۴ درصدی فروش منازل مسکونی در ترکیه

سازمان آمار ترکیه، آماز فروش منازل مسکونی ترکیه در ماه جولای را اعلام کرد.

فروش منازل مسکونی در ماه جولای در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۴۲٫۴ درصد افزایش یافت. سازمان آمار ترکیه، آماز فروش منازل مسکونی ترکیه در ماه جولای را اعلام کرد.بر همین أساس، در کل کشور ۱۱۵ هزار و ۸۶۹ خانه فروخته شده است. در فروش منازل مسکونی، استانبول با ۱۸ هزار و ۸۳ منزل در رده اول جای گرفته است. پس از استانبول، آنکارا و ازمیر میباشند. در فروش خانه به خارجیان نیز، این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۶۵٫۳ درصد افزایش یافته است. ماه گذشته در کل کشور نزدیک به ۲ هزار خارجی خانه خریده و بیشترین آنها نیز در استانبول و آنتالیا خریداری شده اند.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه