انتخاب بهترین فیلم جشنواره دوستی ترکیه

جایزه بهترین فیلم کوتاه نخستین دوره جشنواره بین المللی دوستی ترکیه

که با حمایت ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و شهرداری استانبول برگزار شد، طی مراسمی به فیلم (دریا موج موج می‌زند The Sea Swells) اثر امیر غلامی Amir Gholami از ایران تعلق گرفت.

امیر غلامی در هنگام دریافت جایزه با اشاره به ادامه جنگ ها در منطقه خاورمیانه گفت: پیامی دارم از شهر استانبول که امیدوارم به سایر کشورهای خاورمیانه برسد، خاورمیانه ای بسازیم که به جای جنگ، زندگی در آن جریان داشته باشد. مقام دومی به فیلم کوتاه آخرین معلم، اثر (آلان رحمت علی‌ Alan Rakhmet aliyev) از قزاقستان و مقام سومی به فیلم کوتاه هدیه، اثر (سحر ستوده Sahar Sotoodeh) از ایران داده شد. در بخش مانسیون، فیلم کوتاه آرتور رامبو، اثر (گیلاومه لویل Guillaume Levil) از فرانسه، به عنوان بهترین فیلم و فیلم نفتالین، اثر (فورکان داشبیلک Furkan Daşbilek) از ترکیه به عنوان دوم جایزه گرفتند. جایزه ویژه (فتحی گموحلوعلو Fethi Gemuhluoğlu) نیز به فیلم گوموش، اثر (دنیز تلک Deniz Telek) از ترکیه تعلق گرفت.

(فایصال سویسال Faysal Soysal) رئیس جشنواره فیلم کوتاه دوستی در مراسم اختتامیه، که در سالن کنسرت (جمال رشید ری Cemal Reşit Rey) استانبول برگزار شد، با اشاره به تلاش هایی که در برگزاری این جشنواره به انجام رسید، گفت: از ۸۰ کشور ۸۰۰ مراجعه داشتیم. فکر می کنم در کشور دیگری اگر چنین جشنواره ‌ای برگزار می‌شد، به این میزان مورد توجه قرار نمی گرفت. وی ادامه داد: چون ترکیه در سال های اخیر به الگویی در زمینه کمک های بشر دوستانه و دوستی تبدیل شده است.

 

مجله مرمر Marmar magazine برترین مرجع اطلاع رسانی و گردشگری فارسی زبان در کشور ترکیه.

فیسبوک مجله مرمر

پیج مجله مرمر 

اینستاگرام مجله مرمر

 

جشنواره بین المللی دوستی ترکیه

ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه