اولین مجوز دولت ترکیه برای پروژه خط لوله گاز

مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکتهای توزیع و پخش انرژی روسی٬

در کنفرانس خبری روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرکت توانسته است از طریق مجاری دیپلماتیک٬ اولین مجوز رسمی برای انتقال خط لوله انرژی به ترکیه را از دولت ترکیه بدست بیاورد. بر اساس این پروژه گاز روسیه به مناطق شرقی و مرکزی اروپا و همچنین ترکیه انتقال می یابد. وی ادامه داد که این مجوز در جلسه ای که بین این شرکت و وزیر انرژی ترکیه هفته گذشته برگزار گردیده بود٬ داده شد. مدیر عامل شرکت روسی معتقد است که صدور این مجوز بیانگر اهمیت دادن و علاقه ترکیه به اجرای این پروژه بوده و در نزدیکترین زمان ممکن کار اجرایی انتقال خط لوله گاز شروع خواهد شد.