اولین پروازها در فرودگاه جدید استانبول

اولین پرواز خارجی از فرودگاه جدید استانبول به مقصد آنکارا و اولین پروازهای خارجی

نیز به مقصد آذربایجان و جمهوری ترک قبرس شمالی انجام خواهد گرفت. بلال اكشی، مديرعامل شركت هواپيمايی تركيش ایرلاینز در مورد روند آغاز پروازها از فرودگاه سوم استانبول گفت: نخستین مقصد پروازی داخلی ترکیش ایرلاینز از فرودگاه جدید استانبول به آنکارا و اولین مقصد پروازی خارجی به کشورهای آذربایجان و جمهوری ترک قبرس شمالی انجام خواهد گرفت.

وی افزود: شرکت ترکیش گراند سرویس نزدیک به ۱۶۰۰ پرسنل و ترکیش ایرلاینز نیز حدود ۳ هزار پرسنل استخدام خواهند کرد.

اکشی در مورد توسعه ناوگان این شرکت اظهار داشت: در راستای اهداف ۲۰۲۳ امسال ۱۴ هواپیما که ۴ فروند از آنها باری هستند به ناوگان شرکت اضافه خواهد شد. طی سال ۲۰۱۹ نیز صاحب ۴۱ فروند هواپیمای نسل جدید دیگر خواهیم شد.

وی درباره روند انتقال فعالیت ها و تجهیزات شركت هواپيمايی تركيش ایرلاینز از فرودگاه آتاترک به فرودگاه سوم استانبول نیز تصریح کرد: روند انتقال تجهیزات متعلق به تركيش ایرلاینز به فروگاه جدید استانبول ۳۱ ماه اکتبر پیش رو ساعت ۰۲:۰۰ آغاز خواهد شد. این تجهیزات ظرف ۱۲ ساعت با ۸۰۰ دستگاه تریلی انتقال می‌یابند.

مدیرعامل ترکیش ایرلاینز در پایان افزود: در ماه سپتامیر یک شرکت مشترک میان ترکیش کارگو به عنوان شرکت باری زیرمجموعه ترکیش ایرلاینز و شرکت های زی.تی.او چین و پال ایر هنگ کنگ تشکیل خواهد شد.

 

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

فرودگاه جدید استانبول

اولین پرواز خارجی از فرودگاه

آذربایجان و جمهوری ترک قبرس

ترکیش ایرلاینز

فرودگاه آتاترک