اپلیکشن امتحان ورودی دانشگاه در ترکیه

اپلیکشن (SINVA UZMANI ) تلفن همراه برای متقاضیان امتحان ورودی دانشگاه در ترکیه   

برای متقاضیان امتحان ورودی دانشگاه در ترکیه اپلیکشن مبایلی طراحی شده است که از طریق آن میتوانند در حین مطالعه و آمادگی برای امتحان، سوالات و مشکلات خود را از طریق این اپلیکشن نوشته و به صورت هوشمند جواب دریافت کنند. سال گذشته، اولین ورژن این برنامه تحت عنوان ” Sınav Unzmanı” با کمک موسسه TÜBİTAK با هدف پیشبرد “سیستم آموزش هوشمند” برای کادر علمی دانشگاهها و متقاضیان امتحان ALES تهیه و ارائه گردید. جدیدترین نسخه این برنامه برای متقاضیان لیسانس LYS و امتحان تعیین سطح زبان خارجی تهیه گردیده و در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است. دست اندرکاران این پروژه در تلاش اند تا برای تمام امتحانات ورودی دانشگاه، برنامه های مناسب و مربوط به آن را تهیه کنند تا از این طریق بتوانند در روند آمادگی متقاضیان برای ورودی دانشگاهها و رشته های مختلف تاثیر مثبت و موثری را داشته باشند و بر همین اساس برنامه ای جدید برای متقاضیان دانشگاه از طریق امتحان YDS تهیه شده که نسخه آن را میتوان هم برای تلفن همراه و هم از طریق وبسایت استفاده کرد.

این برنامه ها را میتوان از طریق وبسایت http://www.sinavuzmani.net ، اپل استور و گوگل پلی دانلود و استفاده کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه