ایرانی ها رکورد دار سفر به آنتالیا شدند

گردشگران آنتالیا در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴ درصد افزایش یافتند.

توریستهای ایرانی بار دیگر رکورد دار سفر به آنتالیا شدند. 

که این آمار از جهت سازمان گردشگری ترکیه بسیار خشنود کننده میباشد. و ایشان انتظار دارند تا پایان سال جاری آنتالیا رکورد توریست را بشکند. 

که طبق آمار مرکز گردشگری ترکیه ایرانیان مقام اول این رده بندی را کسب کردند و به ترتیب آلمانها، روسها، انگلیسها، هلندیها مقامهایی پس از ایران را کسب کردند. همچنین لازم به ذکر است که اروپائیان با خرید ملک در آنتالیا مسافران دائمی این شهر رویایی شدند. که طبق گزارش موسسه آماری ترکیه سی درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که حدودا ۸۴۲ واحد در دو ماهه اول سال میشود.

 

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

آنتالیا

سفر به آنتالیا

گردشگران آنتالیا

توریستهای ایرانی

خرید ملک در آنتالیا