ایران کمیسیون مشترک گردشگری با ترکیه تشكيل مى دهد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از ایجاد کمیسیون مشترک فرهنگی و گردشگری برای توسعه روابط دوجانبه خبر داد.

سید رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ایران در گفتگو با خبرنگار آناتولی در تهران اظهار داشت: مایل به گسترش روابط فرهنگی با ترکیه هستیم. وی افزود: قطعا ایران در منطقه ما می‌تواند در کنار کشور دوست و برادر ترکیه در توسعه فرهنگ دینی نقش به سزایی ایفا کند. صالحی امیرآبادی در ادامه خاطرنشان کرد: در این زمینه با وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه تفاهمنامه همکاری نیز امضا کرده ام. او در پایان تصریح کرد: در آینده نزدیک با هماهنگی زهرا احمدی پور، معاون رئیس جمهور کمیسیون مشترک فرهنگی با ترکیه شکل خواهد گرفت تا همکاری را در حوزه فرهنگ و گردشگری توسعه دهیم.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه