بازار سرپوشیده استان قهرمان ‌ماراش ترکیه

بازار (کاپالی چارشی) Kapali çarşi با قدمت ۵۰۰ ساله در استان قهرمان‌ ماراش ترکیه

اکنون نیز یکی از پرتردد ترین مراکز خرید این استان به شمار می رود. بازار تاریخی (کاپالی چارشی) در استان قهرمان‌ ماراش ترکیه به عنوان یکی از پرتردد ترین مراکز خرید در این استان توجه های را به خود معطوف می کند.

براساس منابع تاریخی این بازار در دوران ذوالقادریان احداث شده است و اکنون در میان بزرگترین بازارهای تاریخی در ترکیه قرار دارد. در اطراف بازار کاپالی چارشی که در منطقه‌ای موسوم به (ماراش قدیمی) واقع شده است، تعداد زیادی کارگاه و فروشگاه انواع صنایع دستی سنتی وجود دارد.

 

 گردشگران هنگام عبور از این بازار شاهد چانه‌زنی‌های شدید یا گفتگوهای صمیمانه دکان داران می شوند. شهردار ذوالقادر اوغلو گفت: این شهر از تعداد زیادی ارزش تاریخی و فرهنگی برخوردار است. بدون تردید این بازارها صدرنشین این ارزش‌ها هستند.

مجله مرمر Marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

بازار (کاپالی چارشی) Kapali çarşi

استان قهرمان‌ ماراش ترکیه

صنایع دستی سنتی ترکیه

تاریخ و فرهنگ ترکیه