بازداشت ۶۵ مهاجر خارجی غیرقانونی در ترکیه

دستگیری تعدادی از تبعه های خارجی توسط ژاندارمان های ترکیه نیروهای ژاندامری ترکیه در استان چاناک قلعه ترکیه ۶۵ تبعه سوریه، پاکستان، مالی، اریتره، جمهوری دموکراتیک کنگو که قصد عبور غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان داشتند را در سواحل سوکاک آغیز روستای بکتاش شهرستان آیواجیک دستگیر کردند. این نیروها در پی دریافت گزارشی مبنی بر عبور غیرقانونی مهاجران طی عملیاتی آنها را در بین درختان زیتون دستگیر کردند. دستگیرشدگان پس از پایان مراحل بازجویی در ژاندارمری، به مرکز استرداد اتباع خارجی آیواجیک منتقل شدند.