بازگرداندن حدود ۴۳۰۰ اثر تاریخی به ترکیه

با پیگیری وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۴۲۷۲ اثر تاریخی به کشور بازگردانده شد.

بر اساس داده های وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، ۴۲۷۲ اثر تاریخی متعلق به ادوار مختلف تاریخی که از بصورت غیرقانونی به خارج منتقل شده با تلاش و پیگیری این وزارتخانه از سال ۲۰۰۳ تاکنون به کشور بازگردانده شده است. تلاش ها برای بازگرداندن سایر آثار باستانی و تاریخی ترکیه به سرعت ادامه دارد. در آخرین مورد، امکان اعاده هراکلیوس لاهدی از موزه ژنو سوئیس به ترکیه فراهم شد. آثار تاریخی که در سال ۲۰۰۴ در شهر زوریخ سوئیس کشف شدند، نخستین آثار تاریخی مسترد به ترکیه طی مدت مذکو بوده است. در این روند و با اقدامات صورت گرفته ۳۹۶ اثر به ترکیه بازگردانده شد. همچنین ۱۸ قطعه تاریخی متعلق به سلطان عبدالحمید دوم که از ترکیه ربوده شده بود و سپس در فرانسه کشف شد، در سال ۲۰۰۵ و کتیبه آفرودیت نیز در سال ۲۰۰۶ از انگلستان بازگردانده شد. در سال ۲۰۰۷ در مجموع ۳۴۹ اثر تاریخی از کشورهای اتریش، انگلستان، آلمان، امارات متحده عربی و سوئیس توسط وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به کشور استرداد شد. در میان این آثار سر امپراتور زرهی، قطعاتی از ستون سنگی، دست برنزی متعلق به شهر تاریخی لائودیکیا، انگشتر و سکه های روم باستان دیده می شود. در راستای پیگیری ها و اقدامات انجام شده در سال ۲۰۰۸، از آلمان ۱۸۳ اثر، در سال ۲۰۰۹ از آمریکا، آلمان، اتریش و کرواسی ۱۵۱ اثر و در سال ۲۰۱۰ از انگلستان و آلمان ۴۴ اثر به ترکیه بازگردانده شد.

مجله مرمر،برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه