باز هم فرش لاله در استانبول جهانی میشود

امسال همچون سالهای گذشته فستیوال لاله در استانبول برگزار میشود،

عموما این جشنواره در ماه آوریل آغاز میگردد، امسال در این جشنواره در روز ۱۲ آوریل از بزرگترین فرش لاله جهان در استانبول رو نمایی میشود.

این فرش برای چهارمین بار در استانبول در زمان جشنواره گل لاله طراحی میشود. که با لاله های رنگین میدان سلطان احمد مزین میشود، ماه آپریل که ماه آغازین بهار میباشد لاله ها به اوج زیبایی خود میرسند و این فرش را تزئین میکنند. فرش لاله از نمادهای فصل لاله های استانبول محسوب میگردد، عموما به ۷۳۴ متر مربع میباشد.

این فرش زیبای لاله از مجموع ۵۶۵ هزار لاله تهیه شده است که با نظمی خاص کنار هم چیده شده است. ساختار و چیدمان لاله های فرش لاله به این صورت است که لاله ها را در داخل جعبه چیده به شکلی که در زیر آنها آب قرار گیرد تا به رشد کامل برسند و لاله ها گل بدهند.

روز ۱۲ آوریل مراسم افتاحیه فرش لاله زیبای استانبول میباشد.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

 

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

فستیوال لاله در استانبول

بزرگترین فرش لاله جهان در استانبول

جشنواره گل لاله