بررسى اجمالى وضعيت مسكن در تركيه

براساس اعلام وزارت توسعه ترکیه، این کشور در کوتاه مدت نیاز به سه میلیون واحد مسکونی دارد.

در ترکیه سازمانی بنام سازمان انبوه سازی مسکن تشکیل گردیده است که تنها پنج تا حداکثر ده درصد نیاز مسکن کشور را می تواند تامین نماید. این سازمان بمنظور حمایت از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه از اواسط سال ۲۰۰۸ تمام تلاش خود را بکار بست تا خانه هایی با قیمت مناسب را عرضه نماید. از دیگر اهداف سازمان انبوه سازی مسکن ترکیه، جلوگیری از تشکیل مناطق فقیر نشین و ساخت و سازهای غیر قانونی در سطح کشور می باشد. سازمان انبوه سازی مسکن ترکیه تاپایان ماه آوریل ۲۰۱۵ ، موفق به احداث ۶۵۴ هزار و ۶۲ واحد  مسکونی در ۸۱ استان این کشور شده است. از این تعداد واحد ساخته شده  به ترتیب تعداد ۲۶۶ هزار و ۹۷۶  واحد به افراد با درآمدهای متوسط و پائین و تعداد ۱۴۶ هزار و ۵۴۰ واحد نیز به اقشار بی بضاعت جامعه اختصاص یافته است. همچنین ۹۷ هزار و ۹۹۷ واحد نیز برای بهسازی چهره شهر و از میان بردن مناطق فقیر نشین تخصیص و  الباقی نیز در راستای برنامه های انبوه سازی کشور به اجرا در آمده است. این سازمان علاوه بر ساخت مسکن اقدام به ساخت ۹۸۷ باب مدرسه، ۹۸۸ سالن ورزشی، ۱۶۸ باب خوابگاه دانشجویی، ۹۵ باب مرکز پزشک خانواده، ۲۶۶ باب بیمارستان، ۵۲۱ باب دفتر تجاری، ۴۲ کتابخانه، ۵۱۵ باب مسجد، ۱۴ باب دانشگاه، ۱۵۰ باب ساختمان دولتی و ۱۸ استادیوم در مدت زمان فوق الذکر نموده است. برای احداث واحد های  مسکونی فوق الاشاره پنج هزار و ۳۳۹ مورد مناقصه برگزار و بالغ بر  ۶۹،۴  میلیارد لیر ترک هزینه شده است. از میان ۳۴۱ پاسگاه که برای ساخت آنها تصمیم گیری شده است ۲۹۶ پاسگاه در حال ساخت و مناقصه برای احداث ۴۵ پاسگاه دیگر نیز در مراحل برگزاری وجود دارند. سازمان انبوه سازی مسکن بمنظور رعایت حال اقشار کم در آمد جامعه ، خانه هایی با متراژ ۶۵ تا ۸۷ متر مربع احداث می کند.  این سازمان بعد از شناسایی اقشار کم در آمد اقدام به فروش شرائطی واحدهای مسکونی می نماید. متقاضیان خرید مسکن از سازمان انبوه سازی مسکن می باید  ۱۲ درصد مبلغ کل واحد مسکونی  مورد نظر را  پیش پرداخت کرده  و الباقی را به صورت اقساطی پرداخت نمایند. مدت اقساط ۱۵ سال می باشد. سازمان انبوه سازی مسکن در راستای احداث پروژه های ساختمانی  توجه ویژه ای نیز به محیط زیست داشته و تاکنون  موفق به  ایجاد ۴۷ میلیون متر مربع فضا و کاشت ۱۷۰ میلیون نهال درخت در سطح کشور شده است. با انجام این تعداد پروژه توسط سازمان مذکور در ترکیه امکان اشتغال نهصد هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم آمده است.