برگزاری نمایشگاه UNI-Day (روز دانشگاه)

برگزاری نمایشگاه UNI-Day (روز دانشگاه) در دانشگاه استانبول تکنیک (۱۸ نوامبر۲۰۱۵)

امسال دانشگاه استانبول تکنیک سومین نمایشگاه تحصیلی تحت نام “تحصیل در خارج” را در ساختمان دانشکده زبان های خارجی این دانشگاه، منطقه Maçka ، برای یک روز و در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۵ برگزار میکند. با توجه به اینکه اکثر علاقه مندان به فراگیری علم، همواره به فکر تحصیل در خارج از کشور میباشند، دانشگاه استانبول تکنیک تصمیم گرفته تا جهت آشنایی بیشتر دانشجویان و علاقه مندان، نمایشگاهی را با هدف ارائه اطلاعات راجع به دانشگاه ها و فرصتهای تحصیلی در کشورهای مختلف دنیا برگزار کند. اشتراک کننده گان اصلی این نمایشگاه، مسئولین کمپهای تفریحی دانشجویی، شرکتهای ارائه دهنده خدمات آموزشی اروپایی، مراکز آموزش زبان، شرکتهای توریستی و همچنین مسئولین برنامه تبادله دانشجو در اروپا “ERASMUSE exchange program” میباشند. بازدید از این نمایشگاه برای عموم دانشجویان و علاقه مندان بصورت رایگان میباشد و درهای نمایشگاه از ساعت ۹ صبح به روی بازدیدکنندگان باز میباشد.

 مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه