بزرگترین کشتی لوله گذار جهان در آبهای ترکیه

بزرگترین کشتی لوله گذار جهان از تنگه استانبول عبور می کند.

بزرگترین کشتی لوله گذار جهان از تنگه استانبول عبور می کند. انتظار می رود عبور کشتی از تنگه ۶ ساعت طول بکشد. کشتی پیونیرینگ اسپریت که برای سومین بار به تنگه استانبول می آید، ۳۸۲ متر طول و ۱۲۴ متر عرض دارد. کشتی مذکور در ساعات ۷ و نیم بوقت ترکیه از دریای مرمره وارد تنگه استانبول شد. تنگه استانبول بدلیل عبور این کشتی، بطور دو طرفه بر روی عبورهای ترانزیت بسته شد. کشتی پیونیرینگ اسپریت در فعالیتهای لوله گذاری پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در چهارچوب این پروژه ذخایر گاز طبیعی روسیه در دریای سیاه بطور مستقیم به شبکه توزیع گاز طبیعی ترکیه وصل شده و برای ترکیه، اروپای جنوبی و جنوبشرقی یک منبع انرژی امن تامین خواهد شد. این کشتی روزانه بطور میانگین ۴ کیلومتر در بستر دریا در عمق ۲ هزار و ۲۰۰ متری لوله گذاری خواهد کرد.

مجله مرمر Marmar Magzine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

بزرگترین کشتی لوله گذار جهان

تنگه استانبول

کشتی پیونیرینگ

فعالیتهای لوله گذاری پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک