بقایای کشتی قدیمی در دریای سیاه ترکیه

قدیمی ترین بقایای کشتی در حین حفاریهای باستان شناسی در دریای سیاه یافته شد.

قدیمی ترین بقایای کشتی که تاکنون یافته شده است، در حین حفاریهای باستان شناسی در دریای سیاه یافته شد. بر اساس گفته باستان شناسان، کشتی مذکور بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ سال است که در اعماق دریا میباشد. ستون، سکان و جایگاه پارو زنان در این کشتی ۲۳ متری، در وضعیتی کامل و دست نخورده میباشد. دلیل عدم تخریب این کشتی که احتمالا متعلق به دوره یونان باستان میباشد، جای گرفتن آن در محیطی بدون اکسیژن و در اعماق آب بوده است. محققان بر این نکته که این کشف میتواند اطلاعات موجود در خصوص ساخت کشتی و دریانوردی در دوره باستان را تغییر دهد، اشاره میکنند.

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی و گردشگری فارسی زبان در کشور ترکیه

حفاریهای باستان شناسی در ترکیه

دریای سیاه

دوره یونان باستان

دریانوردی