بنای تاریخی دروازه میندوس در ترکیه

بنای تاریخی دروازه میندوس در کشور ترکیه در شهر زیبای بدروم قرار گرفته است.

دروازه میندوس در شهر بدروم از آثار تاریخی میباشد که از ارزش قابل توجه ایی برخوردار است. این خرابه های تاریخی وسیع دارند که یادآور محل برخورد اسکندر با سپاه ایران میباشد. آثار تاریخی زیادی از قبیل این دروازه میندوس وجود دارد که همه یادگارهای تاریخ باستان جهان میباشد. این دیوار به عنوان محافظ  شهر بدروم حدود هفت کیلومتر میباشد. این دیوار حصار شهر زیبا و باستانی هالیکاوناسوس میباشد. دروازه میندوس آثار تاریخی قرن چهارم پیش از میلاد میباشد که به واسطه پادشاه ماسول همسر ملکه آرتمیس اولین زن دریانورد ایران بوده است ساخته شده است. در چند کیلومتری و مقابل این بنا خندقی بزرگ وجود دارد که سربازان اسکندر سال ۳۳۴ پیش از میلاد در کام خود کشیده است. اسکندر زمان زیادی پشت این دروازه متحمل حمله شدیدی از طرف سپاه ایران شده و در نهایت به شکست از طرف سپاه ایران شده و اسکندر کبیر نتوانست شهر را فتح کند. اما در نهایت در سال ۳۳۱ پیش از میلاد، در جنگ گوگمل اسکندر توانست برای سومین بار ارتش داریوش سوم را در هم شکست و با فتح بابل قدرتنمایی کرد.

 

مجله مرمر marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

 

دروازه میندوس

اسکندر

شهر بدروم

جنگ گوگمل اسکندر