تئاتر طنز و کمدی Ferhangi Şeyler

تئاتر نمایشی و طنزگونه به نام ( چیزهای فرهنگی ) در سالن تئاتر واقع در تکسیم با هنرنمایی فرهان شین سوی برگزار خواهد شد.

تئاتر طنز و کمدی Ferhangi Şeyler

تاریخ برگزاری : ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶

Ocak 17  –  January 17

زمان برگزاری : ساعت ۱۸:۰۰

محل برگزاری : ترکیه، استانبول

İstiklal Cad. Halep İşhanı No: 140/90 – TAKSİM / İstanbul