تئاتر نمایشی برادرم آمد Abim Geldi در استانبول

نمایش کمدی و طنز برادرم آمد در تاریخ های ۱۵ و ۲۱ ژانویه در سالن تئاتر (مرکز خرید پروفیلو)

واقع در مجیدیه کوی برای علاقمندان به طنز و کمدی برگزار خواهد شد.

 

تئاتر نمایشی برادرم آمد Abim Geldi

تاریخ برگزاری : ۱۵ ژانویه  ۲۰۱۶

۱۵ January 15  –  Ocak

زمان برگزاری : ساعت ۲۰:۳۰

 

 

تاریخ برگزاری : ۲۱ ژانویه  ۲۰۱۶

۲۱ January – 21 Ocak

زمان برگزاری : ساعت ۲۰:۳۰

محل برگزاری : ترکیه،استانبول، مجیدیه کوی

Cemal Sahir Cad. No: 33 – MECİDİYEKÖY / İstanbul