تاریخچه سیزده بدر

– سیزده‌ بدر در فرهنگ و تاریخ  ایرانیان 

سیزده‌ بدر در تاریخ ایرانیان باستان

ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد دوازده ماه سال می باشد روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده ایست به باغ و صحرا می رفتند و شادی می کردند و در حقیقت با این ترتیب رسمی بودن دوره نوروز را به پایان می رسانیدند. می توان گفت معقول ترین موردی که درباره ی سیزده به در گفته می شود همین است.

پیشینه ی جشن نوروز را از زمان جمشید می دانند درباره ی سیزده بدر هم روایت هست که : جمشید، شاه پیشدادی، روز سیزده نوروز را در صحرای سبز و خرم خیمه و خرگاه بر پا می کند و بارعام می دهد و چندین سال متوالی این کار را انجام می دهد که در نتیجه این مراسم در ایران زمین به صورت سنت و آیین در می آید و ایرانیان از آن پس سیزده بدر را بیرون از خانه در کنار چشمه سارها و دامن طبیعت برگزار می کنند.

– عدد ۱۳ و واژه سیزده به در

عدد ۱۳ و روز سیزدهم و در ایران و فرهنگ ایرانی نحس است یا نه، نخست باید به این موضوع توجه داشت که در فرهنگ ایرانی، هیچ یک از روزهای سال نحس و بدیمن یا شوم شمرده نشده، بلکه چنانچه می دانیم هر یک از روزهای هفته و ماه نام هایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت یا ایزدان و امشاسپندان داشته و دارند، و روز سیزدهم هر ماه خورشیدی در گاه شماری ایرانی نیز (تیر روز) نام دارد که از آن ستاره ی تیشتر، ستاره ی باران آور می باشد و ایرانیان از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان سال، انتخاب کرده اند. همچنین در هیچ یک از متون کهن و هیچ دانشمند و نویسنده ای، از این روز به بدی یاد نکرده اند بلکه در بیشتر نوشتارها و کتاب ها، از سیزدهم نوروز با عنوان روزی فرخنده و خجسته نام برده اند.

برای نمونه کتاب (آثار الباقیه) جدولی برای سعد و نحس بودن روزها دارد که در آن جدول در مقابل روز سیزدهم نوروز کلمه ی (سعد) به معنی نیک و فرخنده آورده شده است

واژه (سیزده به در) به معنای سیزدهم به سوی در و دشت شدن می باشد که همان معنی بیرون رفتن و در دامان طبیعت سر کردن، (در) به جای (دره و دشت) می تواند جایگزین شود، به عنوان مثال علامه دهخدا، واژه (در و دشت) را مخفف دره و دشت می داند.

 – آیین های سیزده به در 

این رویداد دارای آیین‌های ویژه‌ای است که در درازای تاریخ پدید آمده و اندک اندک چهره سنت به خود گرفته است. از آن جمله می‌توان آیین‌های زیر را برشمرد : گره زدن سبزه، سبزه به رود سپردن، خوردن کاهو و سکنجبین، پختن غذاهای متنوع به ویژه آش رشته، علف گره زدن.

روایتی در مورد گره زدن سبزه از این قرار می باشد که دختر و پسر دوقلوی کیومرث به نام های (مَشیه) و (مَشیانه) روز سیزدهم فروردین برای نخستین بار در جهان با هم ازدواج کردند. در آن زمان چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود آن دو به وسیله ی گره زدن دو شاخه ی (موُرد)، پایه ی ازدواج خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی آگاهی داشتند، آن مراسم را به ویژه دختران و پسران دم بخت انجام می دادند، امروزه نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی، نیت می کنند و علف گره می زنند.

این رسم از زمان «کیانیان» تقریبا فراموش شد و در زمان «هخامنشیان» دوباره آغاز شد و تا امروز باقی مانده است.