تاسیس شهرک فناوری اطلاعات در شهرستان گبزه

شهرک فناوری اطلاعات ترکیه یکی از پروژه های بسیار مهم و با پرستیژ در جهت نیل به اهداف سال ۲۰۲۳ می باشد.

کلنگ شهرک فناوری اطلاعات در ترکیه از سوی فکری ایشیک وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه در شهرستان گبزه از توابع استان کوجاایلی چند وقت پیش بر زمین زده شد. در مراسم کلنگ زنی شهرک فناوری اطلاعات استاندار و شهردار کوجاایلی، مستشار وزارت علوم، صنایع و تکنولوژی، معاون وزیر، رئیس موسسه علم، فن و تحقیقات ترکیه موسوم به توبیتاک، رئیس مرکز تحقیقات مرمره، رئیس دانشگاه کوجاایلی و بسیاری دیگر از محققین، دیپلماتها و نیز دانشجویان و شهروندان شرکت کرده بودند. هدف اساسی از ایجاد شهرک فناوری اطلاعات ترکیه، موجودیت مرکزی برای تمرکز روی توسعه و تحقیقات،نواوری، طراحی و بوجود آوردن برندهای جدید میباشد. این مرکز میتواند در تولید و صادرت صنایع مجهز به تکنولوژی بالا و همچنین افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ترکیه نقش بسزا و مهمی داشته باشد. شهرک فناوری اطلاعات ترکیه در زمینی به مساحت ۳ میلیون مترمربع گسترده شده است و در آینده ای بسیار نزدیک پایگاه مهم ترکیه در جهت تبدیل علم به تکنولوژی و تکنولوژی به محصول نهایی خواهد شد. این شهرک همچنین از بخش توسعه و تحقیقاتی به وسعت ۱.۲۵ میلیون مترمربع نیز برخوردار است. نه تنها شرکتهای فناوری اطلاعات، بلکه کلیه شرکتهایی که در صدد تولید تکنولوژی اطلاعاتی هستند نیز در این شهرک جای خواهند گرفت.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه