تاسیس موزه روستایی و کشاورزی در ترکیه

اولین موزه کشاورزی ترکیه Turkiye در مزرعه موروثی،

نماینده مردم چوروم çorum در نخستین دوره پارلمان کشور تاسیس خواهد شد. مزرعه نماینده چوروم، در زمان تاسیس جمهوریت Cumhuriyet ترکیه به عنوان اولین موزه کشاورزی کشور به مسئولین این استان واگذار شد.

 این مزرعه در ۷ کیلومتری چوروم çorum واقع شده و به موزه کشاورزی تبدیل خواهد شد. معاون اداره فرهنگ و کشاورزی چوروم در زمینه تاسیس موزه گفت: اقدامات ما برای تاسیس موزه کشاورزی به زودی آغاز می‌شود. در این موزه، شیوه مزرعه‌داری و نوع خانه کشاورزان در اوائل تاسیس جمهوریت ترکیه به نمایش گذاشته خواهد شد.

 شیوه کشاورزی در دوره های مختلف تاریخی در اتاق‌های ویژه ارائه خواهد شد. در این موزه دانشجویان کشاورزی را نیز آموزش خواهیم داد. آنها می‌توانند در اینجا اقامت نیز داشته باشند. بدین ترتیب صاحب اولین موزه کشاورزی خواهیم شد. 

 

مجله مرمر Marmar Magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

چوروم çorum

جمهوریت Cumhuriyet

دانشجویان کشاورزی در ترکیه