تاشکپره یا پل سنگی در آدانا

از جاذبه های شهر زیبای آدانا تاشکپره یا همان پل سنگی میباشد.

از بررسی های نشان داده شده بر میاید که این پل سنگی در طول تاریخ نامهای مختلفی داشته است. نامهای دیگر این پل، Saros بوده و پل ژوستین و در نهایت تاشکپره، از زمان ساخت این پل اطلاعات دقیقی وجود ندارد و شاید بهتر بتوان گفت تاریخ مستندی وجود ندارد، اما به نقل از گذشتگان، امپراتور هیتی Hattusili وقتی در حال رفتن به سوریه بوده است این پل در آدانا ساخته شده است. 

تنها اثر مستند از زمان ساخت پل تاشکپره کتیبه یونان باستان است که در بخش سنگ آثار موزه باستان شناسی آدانا قرار گرفته است.

این کتیبه یونانی  توسط اشنایدر از موسسه باستان شناسی آلمانی ترجمه شد ، این کتیبه حدرد  ۱۲ خط نوشته میباشد و ارتفاع آن ۱۲۲ سانتی متر، عرض ۹۳ سانتی متر و ضخامت ۱۲ سانتی متر دارد مشخصات این کتیبه میباشد.

این کتیبه نشان می دهد که این پل در دوران امپراتوری روم توسط معمار رومی به نام  Auxentius ساخته شده است. این معمار سازنده پل دیگر در رم در سال ۳۸۴ میباشد به این دلیل است که به نام ژوستین اول ذکر شده است. این پل چند بار در طول قرن ها بازسازی شده است.

 

 

 

مجله مرمر marmar magazine ، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

 

جاذبه های شهر زیبای آدانا

تاشکپره در آدانا

پل سنگی یا تاشکپره

موزه باستان شناسی آدانا