تحصیل در ترکیه، دانشگاه سینوپ Sinop University

دانشگاه سینوپ در سال ۲۰۰۷ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر سینوپ تاسیس گردید.

زبان اصلی این دانشگاه ترکی و انگلیسی است. دانشگاه سینوپ از دانشگاههای تازه تاسیس شده در ترکیه بوده و در حال حاضر دارای ۶ دانشکده٬ ۲ انیستیتو٬ ۲ مدرسه عالی و ۵ مدرسه عالی تخصصی میباشد. از رشته های اصلی این دانشگاه میتوان به ادبیات٬ اموزش و پرورش٬ مهندسی ساختمان و معماری٬ الهیات٬ اقتصاد و مدیریت٬ محصولات آبی و مدیریت گردشگری اشاره کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه