تحصیل در ترکیه، دانشگاه هاران Harran University

دانشگاه هاران در سال ۱۹۹۲ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر شانلی فورا ترکیه تاسیس گردید.

زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و دارای ۹ دانشکده٬ ۳ انیستیتو٬ ۳ مدرسه عالی و ۱۰ مدرسه عالی تخصصی میباشد. نام دانشگاه هاران٬ از نام یک منطقه قدیمی در ۴۴ کیلومتری شهر شانلی فورا گرفته شده است. از رشته های مهم این دانشگاه میتوان به ادبیات٬ هنرهای زیبا٬ اقتصاد و مدیریت٬ الهیات٬مهندسی٬ پزشکی ٬ دامپزشکی و کشاورزی اشاره کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه