تحصیل در ترکیه، دانشگاه گیرسون Giresun University

دانشگاه گیرسون در سال ۲۰۰۶ به عنوان دانشگاهی دولتی در شهر گیرسون تاسیس گردید. زبان تدریس این دانشگاه ترکی بوده و بالغ بر ۲۰هزار دانشجو مشغول به تحصیل میباشند. دانشگاه گیرسون دارای ۱۰ دانشکده٬ ۳ انیستیتو٬ ۵ مدرسه عالی٬۱۱ مدرسه عالی تخصصی و ۷ مرکز تحقیقات میباشد. از رشته های مهم آن میتوان به ادبیات٬ هنرهای زیبا٬ اقتصاد و مدیریت٬ علوم اسلامی٬ مهندسی٬ رشته پزشکی٬ علوم اجتماعی و فنی اشاره کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه