تحصیل در ترکیه، دانشگاه دوزجه

دانشگاه دوزجه در سال ۲۰۰۶ به عنوان دانشگاه دولتی در شهر دوزجه تاسیس گردید. زبان تدریس این دانشگاه ترکی است.این دانشگاه در ابتدا به عنوان بخشی از دانشگاه عزت بایسال izzet Baysal university فعالیت میکرد و بالاخره در سال ۲۰۰۶ با تاسیس چند دانشکده جدید٬ دانشگاهی مستقل شد. دانشگاه دوزجه دارای ۱۱ دانشکده٬ ۴ مدرسه عالی٬ ۹ مدرسه عالی تخصصی و ۳ انیستیتو میباشد. ار رشته های مهم آن میتوان به پزشکی٬ ادبیات٬ الهیات٬ ارتباطات٬ اقتصاد و مدیریت٬ مهندسی جنگلات٬ هنرهای زیبا٬ تکنولوژی و کشاورزی اشاره کرد.

مجله مرمر٬ برترین مجله فارسی زبان در ترکیه