ترسیم پرچم ترکیه با گل های لاله 

شهرداری شهر کایسری پرچم کشور ترکیه را با ۱۶۸ هزار شاخه گل لاله در میدان جمهوریت ترسیم كرد

و رکورد جديدى را در سطح جهان به ثبت رساندند. در ساخت پرچم از ۱۶۸ هزار و ۱۰۰ شاخه گل لاله استفاده شده و بیش از ۴۰۰ نفر در حدود ۱۲ ساعت روی پرچم زحمت کشیدند و در محوطه ای به مساحت ۴۰۳ متر مربع ترسیم شده است.

شهردار کایسری در سخنرانی اعلام کردند : پرچم، برای هر کشوری نماد ثبات و استقلال کشور می باشد و برای دولت و ملت آن کشور محترم و با ارزش می باشد. پرچم برای کشور ما افتخار، شرف و ناموس است، پرچم برای ما نشانه خون شهیدان کشورمان می باشد.

دکتر اورهان کورال رئیس بازنشسته هئیت ثبت رکورد جهانی مردان پس از سخنرانی برگه ثبت رکورد جدید را به شهردار کایسری اعطا کرد. این پرچم با علاقه ای که شهروندان نشان دادند تا ۲۳ آوریل در میدان جمهوریت شهر کایسری نمایش داده خواهد شد.

مجله مرمر، برترین مرجع اطلاع رسانی فارسی زبان در کشور ترکیه

شهرداری شهر کایسری

پرچم کشور ترکیه

میدان جمهوریت شهر کایسری

طراحی پرچم ترکیه با گل های لاله