تفاوت شهر هاى تركيه براى زندگى يا كار (قسمت دوم )

در اين مطلب در مورد شهر هاى توريستى و يا فصلى كه امروزه سرمايه گذران  زيادى از سوى تبليغات به سمت آن رفته مى نويسيم .

در تركيه شهر هاى مانند آنتاليا، آلانيا بحث داغ ايرانيان شده كه البته چون تبليغات زيادى در مورد آلانيا مى شود بيشتر در زبان ها است. اين شهر ها زيبا بكر با امكانات خوب كمى خوش آب و هوا البته كمى و شلوغ پر تردد البته در فصل تابستان است، كه بزرگ نمايى هايى در اين خصوص مى شود ، بايد بدانيم اين شهرستان ها با سطح اشتغال اندك و رواج نداشتن شغل هاى مختلف از بيكارى فراوانى بر خوردار است و بيشترين درآمد اين ساكنين در بخش توريست و ساخت و ساز مى باشد از طرفى هميشگى نبودن يا يكسان نبودن درآمد اين شغل ها صدمات خاص خود را در پى دارد كه تاثير زيادى در سرمايه گذارى شما مى شود .

در زمان نبود مسافر وجود سكوت شهرى  كه خيلى به چشم مى خورد تغييراتى را در انتخاب شما در خريد يا سرمايه گذارى مى كند چه بسا باعث جدا شدن از محيط زندگى يا كار مى شود. اين محيط ها بسته به رفتار و علايق شما يا نحوه درآمد كسب كردن شما دارد چون تنها شلوغى و يا كاملا سكوت نيست بلكه تغيير در اين دو حالت است كه  باعث آسيب ديدن خود فرد شده.
امروزه خيلى از افراد تغييرات كه در زندگى خود بوجود آمده را نتواسته كنار آيد به شهر هاى ديگر نقل و انتقال كرده است . شهر هايى مانند ازمير ، استانبول و حتى انكارا . با وجود اين حساب در انتخاب پيرامون زندگى خود و يا كسب كار خود با همفكرى بيشترى تصميم بگيريد .