تور مجازی۳۶۰ ،کیزکالاسی|Kızkalesi| مرسین

تور مجازی۳۶۰ درجه ، کیزکالاسی |Kızkalesi| مرسین

این منطقه در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی مرسین در بخش باستانی شهر Korykos قرار دارد. سواحل هموار ، هتل ها و جایگاه های مناسب برای ایجاد کمپنیگ و همینطور قصر (کوری کوس Korykos (که در قرن چهارم ساخته شده از دیگر ویژگیهای این منطقه به شمار می آید. کیزکالسی Kızkalesi در جزیره کوچک و در فاصله ۲۰۰ متری ساحل قرار دارد. قلعه دختران در قسمت فوقانی کیزکالسی و روستای کوچک ماهیگری به نام نازلی کوی وجود دارد که در واقع بر روی خلیج نیز واقع شده است. در آنجا تصویری از موازئیک متعلق به دوران رومیان که در روی آن تصویری از ۳ زن زیبا نقش بسته است وجود دارد.