تور مجازی۳۶۰ درجه،قلعه كاديفه كاله ازمیر

تور مجازی۳۶۰ درجه ، قلعه كاديفه كاله | kadifekale Castle | ازمیر

كديفه كاله (Kadifkale) تپه كاديفه كاله در شرق ازمير واقع است و دژي متعلق به قرون وسطي بر بالاي آن قرار دارد;از بالاي اين تپه و بقاياي برجاي مانده از اين دژ,چشم انداز شگفت انگيز شهر,خليج ازمير وتپه هاي آن مشاهده مي شود.ديوارهاي عظيم اطراف اين دژ با چهل برج كه قدمت آنها به قرون وسطي باز ميگرددو چندين بناي ديگر متعلق به دوره ي حكومت روميان,بيزانس ها,ژنوهاو عثمانيان از جاذبه هاي ديدني اين تپه هستند.در پايين تچه نيز بقايايي از سالن نمايش رومي و ورزشگاهي با گنجايش بيست هزار نفر ديده ميشود.