تور مجازی ۳۶۰ ، آسپندوس و پرگه | آنتالیا

تور مجازی ۳۶۰ درجه، آمفی تئاتر بستانی آسپندوس و پرگه | Aspendos and Perge | آنتالیا

سفر به آسپندوس و پرگه ( Aspendos and Perge ) برای افرادی مناسب است که می خواهند روزی سراسر تاریخی داشته باشند،  آسپندوس و پرگه نام آمفی تئاتری باستانی است که در آنتالیا می باشد، سالنی که برای به نمایش در آمدن تئاتر از آن استفاده می شد و هنوز هم تئاتر و کنسرت های تابستانه در آن برگزار می گردد.

شما با بازدید از این پدیده ی تاریخی می توانید به راحتی در میان بناهای کهن ترکیه قدم بزنید و تفریح کنید.