تور مجازی ۳۶۰ درجه،مسجد ولید سلطان

مسجد ولید سلطان

 مسجد ولید سلطان -Valide Sultan-، شناخته شده ترین مسجد در استانبول و ترکیه است. این مسجد نه تنها به علت سبک معماری جادویی آن، بلکه به دلیل تاریخچه طولانی و پرباری که دارد شناخته شده است. این مسجد به دوره عثمانی تعلق دارد. دوره عثمانی، طولانی ترین دوره تسلط مسلمانان است. در طول این دوره، بناها و مساجد زیبای بسیاری ساخته شد. ساختمان مسجد ولید سلطان، توسط سفیه سلطان بنا نهاده شد. سفیه سلطان همسر سلطان مراد سوم بود. ساخت کامل این مسجد تقریبا نیم قرن به طول انجامید. سبک معماری آن سبکی کاملا اسلامی است.

مسجد ولید سلطان (ینی، ینی کامی)، پیشینه نسبتا پرباری دارد. این مسجد در طول دوره حکومت عثمانی ها ساخته شد. این دوره تاثیر زیادی بر سبک معماری این مسجد داشته است. دوره حکمرانی عثمانی ها، طولانی ترین و گسترده ترین دوره تسلط مسلمانان بوده است. این دوره حدود شش قرن به طول انجامید و از آن جا که قلمرو تحت پوشش مسلمانان در این دوره قسمت هایی از اروپا تا آفریقا را شامل می شد از آن به عنوان گسترده ترین دوره تسلط مسلمانان نام می برند. این سلطنت در طول حکومت سلیمان کبیر به اوج شکوه خود رسید. مسلمان ها در این دوره نه تنها از لحاظ اقتصادی پیشرفت کردند، بلکه تمدن قدرتمند خود را نیز به دیگر ملت ها ثابت کردند.