تور مجازی ۳۶۰ درجه، دریاچه وان Van

تور مجازی ۳۶۰ درجه، دریاچه وان Van

دریاچه وان بزرگترین دریاچه ترکیه و دومین دریاچه بزرگ در خاورمیانه می باشد. این دریاچه در شهر وان ترکیه در نزدیکی مرز ایران قرار گرفته است .

دریاچه وان ترکیه، دریاچه آب شور میباشد، به همین دلیل آب این دریاچه قابل نوشیدن نیست و در این آب شور به جز چند نوع محدود ماهی، جانور دیگری قادر به زندگی نیست. آب این دریاچه از طریق آب باران و همچنین رودخانه هایی که آب خود را به این دریاچه می ریزند تامین می شود. به خاطر شوری بیش از حد آب حتی در زمستان که دمای هوا در این منطقه به زیر صفر می رسد، آب این دریاچه منجمد نمیشود. شکل گرفتن دریاچه نمکی وان ناشی از فعالیت‌های آتشفشانی در سالیان دراز بوده است. آب آن از جویبارهایی که از کوهها سرازیر است، تامین می‌شود.

طول دریاچه وان ۱۱۹ کیلومتر است و در عمیق ترین قسمت ها عمق این دریاچه به ۴۵۱ متر میرسد .

دریاچه وان در غرب شهر وان در ترکیه قرار دارد. در بخش شمال غربی این دریاچه، کوه (سبحان -Süphan) به ارتفاع ۴۰۵۸ متر و در قسمت جنوبی آن، کوههای (اختیار شهاب –Ihtiyar Şahapp) قرار گرفته‌اند.

شهر وان به مرز ایران بسیار نزدیک است و این موجب شده تا مسافرینی که قصد دارند به صورت زمینی به ترکیه سفر کنند، از شهر وان عبور کنند. به علاوه مسیر قطار بین ایران و ترکیه نیز از شهر وان و دریاچه وان می گذرد .در دهه ۱۹۷۰ خط راه آهن بین ایران و ترکیه برقرار شد . خط راه آهن از ایران تا شهر تاتوان که در کناره دریاچه وان قرار دارد کشیده شده است و پس از آن مسافرین به مدت ۵ ساعت روی دریاچه وان با کشتی سفر میکنند و آن طرف دریاچه به شهر وان می رسند و در شهر وان سوار قطار ترکیه میشوند و به طرف آنکارا و استانبول میروند .